Headerbild

Medlemsinfo

Vill du bli medlem?

Du som vill bli medlem, eller som ska förnya din medlemsavgift - nu betalar du din avgift direkt över internet till PG 94 44 24-1

Viktigt! Du måste skriva namn, adress och personnr på den/de som betalningen avser - annars kan vi inte skriva ut o skicka medlemskortet till dig!

Avgifter 2022/2023:

  • Junior 50 kr
  • Senior 150 kr
  • Familjekort 300 kr (gäller för alla på samma adress)
  • Stödmedlem 100 kr

Du som är aktiv förare för ÖMFF har avgiftsfritt medlemskort. Detta bjuder föreningen på som tack för att du representerar föreningen.


ÖMFF's styrelse:

Ordförande: Andreas Arvidsson andreas@omff.nu
Sekreterare: Tomas Andersson tomas@omff.nu
Kassör: Jan Larsson  
Ledamot: Henrik Spets  
  Jimmy Sundén  
  Gerd Sundén  
  Dennis Persson  
Suppleant: Ida Sundén  
  Jimmy Olsson  
  Mattias Wallin  
     
Valberedning: Mikael Bredesen  
  Jenny Sundén  
     
Banchefer: Mattias Wallin  
  Dennis Persson  
Serveringsansvarig: Jennie Sundén  

Nya beslut från årsmötet 2022

  • Årsmötet 6 juni 2022 har beslutat att träning för de som inte är aktiva förare för Östmarks MFF fortsatt ska kosta 500 kr per träningstillfälle.

Nya beslut från årsmötet 2019

  • Årsmötet 25 maj 2019 har beslutat att träning för de som inte är aktiva förare för Östmarks MFF ska kosta 500 kr per träningstillfälle.

Nya beslut från årsmötet 2016

  • Årsmötet beslutade att träning för de som inte är aktiva förare för Östmarks MFF ska kosta 300 kr per träningstillfälle.

Nya beslut från årsmötet 2014

  • Årsmötet beslutade att ta bort återbetalningen av startavgifterna för de som placerar sig i A-finaler under tävlingssäsongen.
  • Årsmötet beslutade att det istället införs avgiftsfritt medlemskort för våra aktiva förare fr o m 2014.